ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หัวหน้าโครงการ English Program (E.P)
ชื่ออาจารย์ : นางนภาพร สอนจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2558,21:42  อ่าน 1036 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2557,14:23  อ่าน 1199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับผิดชอบฝ่ายงานชุมชน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2557,13:22  อ่าน 1168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ควบคุมดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2557,13:22  อ่าน 1150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวหน้าระดับชั้น ม.2 นักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางกรชนก สุวรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2557,13:15  อ่าน 1124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2556,12:03  อ่าน 1253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำเว็บไซต์กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2556,20:09  อ่าน 1132 ครั้ง
รายละเอียด..