ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาตร์ เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา เรืองพิศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,20:38  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ รายวิชา วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,09:49  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,09:42  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,10:12  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การประเมินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,10:08  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเสมือนจริงของครูโบว์
ชื่ออาจารย์ : นางวันวิสา คำแฝง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,11:16  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อจำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:52  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเลขยกกำลัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:52  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:51  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:50  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..