ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
Science Class : ครูนันทนา ปิ่นเงิน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
สื่อการสอน PPT เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
สนุกกับ coding ด้วย SCRATCH เรื่องการสร้างเกม
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์(ม.ปลาย)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์(ม.ต้น)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน : ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiodiversity)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62