ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 84
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.7 KB 94
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ ทศพ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 257
8-การขอใช้บริการดานสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 213
7-การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 60.16 KB 252
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 248
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 234
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.71 KB 237
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.49 KB 228
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.76 KB 286
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.57 KB 370
SAR ส่วนบุคคล ปี 57 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 237
SAR ส่วนบุคคล ประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 297
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 129.61 KB 536
แบบฟอร์มวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 3251
แบบฟอร์มทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2666
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 832.5 KB 905