ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี PNG Image ขนาดไฟล์ 108.6 KB 146
>โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48423
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48570
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.7 KB 48416
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ ทศพ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48599
8-การขอใช้บริการดานสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 48564
7-การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 60.16 KB 48524
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 48417
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 48608
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.71 KB 48202
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.49 KB 48571
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.76 KB 48333
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.57 KB 48276
SAR ส่วนบุคคล ปี 57 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 48242
SAR ส่วนบุคคล ประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 48493
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 129.61 KB 48485
แบบฟอร์มวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 49027
แบบฟอร์มทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48588
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 832.5 KB 48663