ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 1-2  พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  63  จังหวัดเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2556
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB