ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

English  Program     

วิทย์ คณิต

ภาษา- คำนวณ

อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

ภาษา-สังคม-การงาน (พลศึกษา)

ภาษา-คณิตศาสตร์

ภาษา-สังคม-การงาน