เพชรแม่รำเพย "ผลงานหนู ครูภูมิใจ"
เพชรแม่รำเพย 2564-1
เพชรแม่รำเพย 2564-2
เพชรแม่รำเพย 2563-1
เพชรแม่รำเพย 2563-2
เพชรแม่รำเพย 2562-1
เพชรแม่รำเพย 2562-2
เพชรแม่รำเพย 2561-1
เพชรแม่รำเพย 2561-2