ติดต่อเรา
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน   ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
เบอร์โทรศัพท์ 036-909996 / งานธุรการ : 089-7422356 / งานวิชาการ : 082-3471916 เบอร์โทรสาร 036-909996
Email : turakarndspu@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน