รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุรเชษฐ์ สวัสดิทัศน์ (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : -
อีเมล์ : surachet_111_5@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 2000
ตำแหน่ง : ช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88/4 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.ย. 2560,17:19 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.137.68


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล