รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บริบูรณ์ (นิ่ม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : sirinthb@scg.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (สุขภัณฑ์ COTTO)
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานบุคคล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 33/4 ม.2 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ม.ค. 2559,17:41 น.   หมายเลขไอพี : 203.130.144.222


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล