รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร โพธิ์สวัสดิ์ (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : puy 52866@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Nidec Precision (Thailand ) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Operator
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 118 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2557,04:33 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.92.24


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล