รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มนัส รัตตะโน (นัส)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : nuengsony-@hot mail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โซนี่ เทคโนโลยี่ ประเทศไทย
ตำแหน่ง : OP2
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 700/402 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ จ.ชลบุรี 20000

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2556,17:35 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.5.27


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล