รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ พิสุทิโสภณ (ซ่าส์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : Hago9337@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/supo.mario
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เล่นดนตรี ตามหาฝัน
ตำแหน่ง : มือกลอง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตามผับทุกที่

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ค. 2556,00:55 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.226.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล