รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกีรติ เลี้ยงดี (ใหญ่)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 2533
อีเมล์ : keerati.leangdee@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง : Quality Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 90 Moo 1 Tiwanon Road, Banmai, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มิ.ย. 2556,10:15 น.   หมายเลขไอพี : 203.144.225.8


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล