รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล พุทธชนะ (เฟี๊ยต)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : feat_snf_mc2@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นวโลหะ ไทย จำกัด
ตำแหน่ง : จป.แมชชีนนิ่ง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1 ม.9 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2556,07:43 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.18.72


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล