รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิราพร แก้วมณี (ก้อย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 49-52
อีเมล์ : goy_pen@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : I.M.E.(THAILAND)CO.,LTD.
ตำแหน่ง : STAFF (หัวหน้างาน)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 100 ม.1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2556,22:39 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.63.32


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล