รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา บรรพต (โอ๋)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : pcbanpot@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/oabanpot
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
ตำแหน่ง : เลขาณุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 5 หมู่5 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ธ.ค. 2555,18:20 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.221.88


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล