รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กฤษพร ชอบธรรม (เบว)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 51-52
อีเมล์ : bell_love_kiw@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : google
ตำแหน่ง : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ธ.ค. 2555,23:13 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.91.86


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล