ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อารีรัตน์ ปรีชาวนา (พิมพ์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 52-54
อีเมล์ : phim_happy-freeline@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Areerut.Phim
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ย. 2555,22:29 น.   หมายเลขไอพี : 203.158.208.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล