รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา ต๊ะคำ (นิว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 48-50
อีเมล์ : ninewcomsec@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Seagate
ตำแหน่ง : Engineer(Developer)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2555,15:00 น.   หมายเลขไอพี : 134.204.208.36


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล