รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาณุวัฒน์ ดินดำ (วัตร)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 49-52
อีเมล์ : pnnu_wat_2002@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไทยเจริญการไฟฟ้า
ตำแหน่ง : ช่างแอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ข้างโรงบาลมิตรภาพ อ เมือง จ สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 พ.ย. 2555,20:27 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.117.63


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล