ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รัตนาภรณ์ พุทธิษา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 49-52
อีเมล์ : orm_rattanaporn@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : KCET
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุสาหกรรมไฮเทค

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 พ.ย. 2555,16:34 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.250.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล