รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐพล มินาลัย (มาย (เต้ย))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 50-53
อีเมล์ : nutthapholminalai2535@gmail.com
เว็บไซต์ : Facebook.com/MyNicknameIsMy
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ต.ค. 2555,18:00 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.4.102


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล